Groene energie

Vergelijken energieprijzen: groene energie. Wat is dat

Een fenomeen dat steeds meer in opkomst is, is groene energie. Maar wat is dat nu eigenlijk?  Elektriciteit en gas hebben immers geen kleur. Stinkt deze energievorm dan meer, of ruikt deze nou juist naar gras?vergelijken energieprijzen groene energie

Nee, dat heeft hier helemaal niets mee te maken. Groene energie is energie die is opgewekt uit natuurlijke bronnen. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, windmolens of via zogenaamde waterkracht centrales. Wat veel mensen echter niet weten, is dat groene energie ook opgewekt kan worden door het verbranden van afvalhout en snoeiafval en door het vergisteren van mest. Daarnaast wordt onder groene stroom ook energie verstaan die is opgewekt in afvalverbrandingsinstallaties. Deze laatste vorm staat behoorlijk ter discussie. Is de opwek van dergelijke stroom door uitstoot van deze centrales nog wel groen te noemen?

Gaat u energieprijzen vergelijken voor groene energie en wilt u graag groene energie thuis? Dan is het wel goed om te realiseren dat niet iedere vorm van groene energie hetzelfde bijdraagt aan het milieu.

Als ik groene energie afneem. Krijg ik dit dan ook thuis?

Het antwoord hierop is eigenlijk heel simpel. Nee. Doordat u een contract afsluit voor groene energie, is uw energieleverancier verplicht om zogenaamde energiecertificaten te kopen waarmee men aantoont dat energie groen is. Het is heel goed mogelijk dat de energie die een leverancier voor u inkoopt in een ander land geleverd wordt. Dit kan Frankrijk, Scandinavie of zelfs Afrika zijn. De gedachte hierachter is dat het niet uitmaakt waar de groene energie opgewekt wordt, zolang dit maar gedaan wordt. Hoewel u dus echt wel een bijdrage levert aan een beter milieu, wil dat niet zeggen dat dit een direct positief effect heeft voor de hoeveelheid groene energie die in Belgie wordt opgewekt. Het is mogelijk dat dit dus in andere landen gebeurt.

Het is ook waarschijnlijk dat u thuis gewoon “grijze” energie geleverd krijgt, omdat de energie in uw regio nu eenmaal afkomstig is van de dichtsbijzijnde energieopwekcentrale.

Starten met vergelijken energieprijzen? Bekijk dan het aanbod van deze leveranciers.